Trafikstatistik svenska flygplatser 2012

Denna statistik omfattar svenska trafikflygplatser - statliga, kommunala och privata. I filerna visas siffror för januari till och med december 2012.

LandningarPassagerareFraktPost

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil 

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser
PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Summa samtliga flygplatser

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

Per flygplats
PDF-fil
Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil
Excel-fil

Per flygplats

PDF-fil

Excel-fil

De nedladdningsbara filerna är i pdf- och excel-format. För att kunna läsa pdf-formatet behövs Adobe Acrobat Reader, som laddas ner gratis från internet.  
 

Kontaktperson flygplatsstatistik

Håkan Brobeck 
hakan.brobeck@transportstyrelsen.se

Helen Axelsson 
helen.axelsson@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!