Trafikstatistik svenska flygplatser 2005

Vi beklagar att vi p g a systemproblem endast har publicerat statistik för 2005 för de icke statliga flygplatserna. För statistik på de statliga flygplatserna för 2005 hänvisar vi till Swedavia. Statistiken för nedanstående flygplatser omfattar antal passagerare, landningar, frakt och post (pdf-filer).

De nedladdningsbara filerna är i pdf-format. För att kunna läsa dem behövs Adobe Acrobat Reader, som laddas ner gratis från internet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!