Rapportera händelse med drönare

För att hitta risker och faror som är svåra att upptäcka vid enskilda händelser med drönare samlar vi in och analyserar händelserapporter. På så sätt kan vi tidigare se mönster och utföra åtgärder för att förbättra flygsäkerheten.

Du rapporterar händelsen via vårt webbformulär. Klicka på knappen nedan för att komma till formuläret.

En del allvarliga händelser ska också rapporteras till Statens haverikommission (se frågan om rapportering till Statens haverikommission under rubriken Frågor och svar här nedan).

Om händelsen inträffade när du flög för en organisation eller ett bolag, ska du i första hand rapportera via organisationens eller bolagets egna interna händelserapporteringssystemet.

Om du flyger som privatperson, använder du enklast vårt webbformulär.

Frågor och svar

Genom att rapportera händelser hjälper du till att förbättra flygsäkerheten.

Syftet med insamling av information kring händelser är att förbättra flygsäkerheten.

För att hitta risker och faror som är svåra att upptäcka vid enskilda händelser samlar vi in och analyserar händelserapporter. På så sätt kan vi tidigare se mönster och utföra åtgärder för att förbättra flygsäkerheten.

Rapporterna får inte användas till något annat än just flygsäkerhetsarbete (bara vid uppenbart stort och allvarligt risktagande, om man gör något avsiktligt eller medvetet för att äventyra flygsäkerheten kan händelserapporter användas utanför flygsäkerhetsarbetet).

Följande händelser är obligatoriska att rapportera av alla som flyger drönare:

  • om någon skadats allvarligt,
  • om det skett en händelse med dödlig utgång, eller
  • om händelsen involverade bemannade luftfartyg (flygplan, helikoptrar etc.).

Andra händelser med drönare

Det finns regler som talar om när det är obligatoriskt att rapportera och vilka händelser som behöver rapporteras.

Om du flyger en drönare där det krävs tillstånd från myndigheten, omfattas du troligtvis av det som kallas obligatorisk rapportering. 

Även om en händelse inte är obligatorisk att rapportera eller om rapportören inte måste, uppmuntrar vi till rapportering på frivillig basis för att förbättra flygsäkerheten.

Om du flyger en drönare där det inte krävs tillstånd, omfattas du troligtvis inte av den obligatoriska rapporteringen, men har möjlighet att rapportera frivilligt.

Om det vid en händelse eller en olycka finns misstankar om att det även begåtts ett brott, bör detta anmälas till polisen.

Vid situationer då någon skadats allvarligt, med dödlig utgång eller när ett luftfartyg fått omfattande skador bör polisen kontaktas, eftersom det kan behöva inledas en förundersökning för att utreda vad som hänt.

Om någon skadats allvarligt eller med dödlig utgång eller om ett luftfartyg fått omfattande skador, ska händelsen rapporteras både till Transportstyrelsen och till Statens haverikommission.

(De här händelsetyperna omfattas av förordningarna 376/2014 och 996/2010, som styr inrapportering av händelser och olyckor inom EU.)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!