Känd leverantör varor/förnödenheter

Ett företag som levererar varor till flygplatser eller förnödenheter för användning ombord till flygföretag och säkerhetsgodkända leverantörer (catering) kan vara känd leverantör. Att vara känd leverantör innebär att företaget uppfyller vissa säkerhetsåtgärder avseende leveranser och transporter, vilket medför ett förenklat förfarande vid ankomst till flygplatsen eller annan mottagare.

Regelverket som styr luftfartsskyddet och känd leverantör kommer från gemensam EU-lagstiftning och återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd.

En känd leverantör kan utses av en säkerhetsgodkänd flygplats, en säkerhetsgodkänd leverantör (catering) eller ett flygföretag.

Anmälningsplikt enligt säkerhetsskyddslagen

(Publicerat 2021-11-23)

Transportstyrelsen vill uppmärksamma er på att från och med den 1 december 2021 blir det obligatoriskt för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen, att anmäla sig till Transportstyrelsen. Anmälningsplikten avser endast svenska företag som är registrerade på bolagsverket. Det är viktigt att anmäla sig i tid för att undvika eventuella sanktionsavgifter.

De verksamheter som omfattas av regelverket för luftfartsskydd omfattas även av säkerhetsskyddslagstiftningen i och med det internationella åtagandet om säkerhetsskydd. Med uttrycket ”internationellt åtagande om säkerhetsskydd” avses t.ex. EU-förordningen 2015/1998 på området luftfartsskydd. Utöver det internationella åtagandet gäller även säkerhetsskyddslagen för verksamheter som till någon del är av betydelse för Sveriges säkerhet.

På Transportstyrelsens webbplats för säkerhetsskydd kommer en blankett för anmälan att publiceras senast den 1 december. Adressen till webbplatsen för säkerhetsskydd är: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/vart-uppdrag-och-arbetssatt/sakerhetsskydd/ På webbplatsen kan ni också läsa mer om vad säkerhetsskydd är, vad Transportstyrelsen gör på området och vad verksamhetsutövare förväntas göra. Transportstyrelsen kommer löpande uppdatera webbplatsen, prenumerera därför gärna på webbplatsen för att inte missa någon uppdatering.

Kontakt

Om ni har frågor kan ni kontakta oss via e-post. Adressen är: ssl@transportstyrelsen.se

Tänk på att inte skicka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via e-post.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!