Känd leverantör varor/förnödenheter

Ett företag som levererar varor till flygplatser eller förnödenheter för användning ombord till flygföretag och säkerhetsgodkända leverantörer (catering) kan vara känd leverantör. Att vara känd leverantör innebär att företaget uppfyller vissa säkerhetsåtgärder avseende leveranser och transporter, vilket medför ett förenklat förfarande vid ankomst till flygplatsen eller annan mottagare.

Regelverket som styr luftfartsskyddet och känd leverantör kommer från gemensam EU-lagstiftning och återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd.

En känd leverantör kan utses av en säkerhetsgodkänd flygplats, en säkerhetsgodkänd leverantör (catering) eller ett flygföretag.

Information med anledning av COVID-19

Godkännande av kända leverantörer av förnödenheter

Godkännande av kända leverantörer av förnödenheter till flygplatser, säkerhetsgodkända leverentörer (catering) och flygföretag kan förlängas med sex månader från att valideringen upphör att gälla, om en validering på plats inte har kunnat utföras på grund av COVID-19.

Har du frågor kontakta flygplatsen, catering- eller flygföretaget som är er kund eller är du välkommen att kontakta oss här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!