Gemensam linjebeteckning (code share)

Code share är en form av samarbete mellan lufttrafikföretag som innebär att ett lufttrafikföretag sätter sin egen flygbolagskod på en flygning som genomförs av ett annat lufttrafikföretag.

Detta är ett sätt för flygbolagen att genom samarbete med andra flygbolag utvidga sitt linjenät och marknadsföra sig på linjer de inte själva flyger. 

Svenska flygbolag eller EU-flygbolag som samarbetar med icke EU-bolag ska ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. Tillstånd krävs även för samarbete med EU-flygbolag som trafikerar ett tredjeland samt för tredjelandsoperatörer som samarbetar med EU-bolag på trafik till och från Sverige. 

I de fall det krävs trafiktillstånd eller trafikprogramgodkännande för trafiken får gemensam linjebeteckning äga rum endast efter godkännande av Transportstyrelsen.

Klicka här för ansökan