D1 och D1E - mellanstor buss

D1 betyder att du får köra en mellanstor buss.
Bussen får ha max 16 passagerare
utöver föraren.

Bussen får vara max 8 meter lång.
Du får ha ett lätt släp efter bussen.
D1E betyder att du får köra en mellanstor buss
med ett eller flera lätta eller tunga släp.
Du måste vara minst 21 år.

Om du utbildar dig till yrkesförare
kan du ta körkort innan du har fyllt 21 år.
Då gäller särskilda regler.