C1 och C1E - medeltung lastbil

C1 betyder att du får köra en medeltung lastbil.
Den ska väga mer än 3,5 ton men högst 7,5 ton.
Du får ha ett lätt släp efter bilen.
C1E betyder att du får köra en medeltung lastbil
med ett eller flera lätta eller tunga släp.
Lastbilen och släpen får inte väga mer än 12 ton tillsammans.
Du måste vara minst 18 år.