Vägtrafik

Transportstyrelsen arbetar
för att trafiken i Sverige ska vara säker.
Vi informerar också om körkort och om regler för
trafik. Här kan du läsa om hur du tar hand om ditt
fordon och andra regler för säkerhet.