B - personbil och lätt lastbil

B betyder att du får köra personbil och lätt lastbil. 
Bilen får väga högst 3,5 ton.
Du får köra personbil och lätt lastbil med ett lätt släp.
Du får köra traktor och trehjulig och fyrhjulig motorcykel.
Du får också köra terrängskoter 
om du fick körkortet före 1 januari år 2000.
Du måste vara minst 18 år.