BE - personbil med tungt släp

BE betyder att du får köra personbil och lätt lastbil.
Bilen får väga högst 3,5 ton.
Du får också köra en personbil och en lätt lastbil 
med ett eller flera lätta eller tunga släp.
Du måste vara minst 18 år.