Om Transportstyrelsen

Transportstyrelsen är en myndighet
som arbetar för säkra och miljövänliga transporter
på vägar, på sjön, i luften och på järnväg.

På Transportstyrelsen arbetar ungefär 2 000 personer
på 12 olika platser i Sverige.