D och DE - buss

D betyder att du får köra buss
med ett lätt släp.
DE betyder att du får köra buss
med ett eller flera tunga eller lätta släp.
Du måste vara minst 24 år
för att få köra buss.

Om du utbildar dig till yrkesförare
kan du ta körkort innan du har fyllt 24 år.
Då gäller särskilda regler.