Utökad B - personbil och tyngre släp än vanligt B-körkort

B betyder att du får köra personbil och lätt lastbil.
Fordonet får väga högst 3,5 ton.
Utökad B betyder att du får köra en bil med släp som
tillsammans väger 4,25 ton.

Bilen får aldrig ensam väga mer än 3,5 ton.
Det räcker med ett körprov om
du redan har ett B-körkort.

Om du inte har ett B-körkort måste du först ta ett sådant.
Du får köra traktor och trehjulig och fyrhjulig motorcykel.
Du får också köra snöskoter och terränghjuling
om du fick körkortet före 1 januari år 2000.
Du måste vara minst 18 år.