A2 - mellanstor motorcykel

A2 betyder att du får köra mellanstor motorcykel.
En mellanstor motorcykel har en motor som har
en effekt på högst 35 kilowatt.

Förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt
får inte överstiga 0,2 kilowatt/kg. 
Du får också köra trehjulig motorcykel
som har en motor som har en effekt på 15 kilowatt.

Alla körkort ger rätt att köra traktor.

Om du har tagit körkort före 1 januari 2000 får du köra
snöskoter och terränghjuling.
Du måste vara minst 18 år.