Körkort från andra länder

Utländska körkort kan gälla i Sverige. 
Det beror på vilket land körkortet kommer från.