TSFS 2009:114
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion, stabilitet och fribord för fartyg byggda före den 1 januari 2009

Dessa föreskrifter gäller skrovkonstruktion, stabilitet och fribord för – svenska passagerarfartyg, – svenska fritidsfartyg med en bruttodräktighet om 100 och däröver, – övriga svenska fartyg med en bruttodräktighet om 20 och däröver, samt – utländska fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2009:114

I kraft 2010-01-01. PDF 2670 kB

Ändringar

TSFS 2010:83

I kraft 2010-07-01. PDF 217 kB.

Ändr. beteckning av 3.4.7 i bilaga 4 till regel 3.4.8 samt ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 1 §, del 1 regel 1.3 i bilaga 2 samt regel 3.1.3 och 4.1.2 i bilaga 4; nya 1.4, 3.4.7 och 3.4.9 i bilaga 4.

TSFS 2010:98

I kraft 2010-07-01. PDF 139 kB.

Ändr. regel 4.13 i bilaga 4, regel 5 i bilaga 7 samt regel 4.8.13 och regel 11.6.3 i bilaga 9 samt beslutar allmänna råd.

TSFS 2010:177

I kraft 2010-10-25. PDF 119 kB.

Beslutar allmänna råd.

TSFS 2011:48

I kraft 2011-06-29. PDF 166 kB.

Regel 3.9 i bilaga 3 betecknas 3.10; ändr. 2 kap. 1 §, regel 1, 7 och 12 i bilaga 6 samt regel 10 i bilaga 9; ny 1 kap. 18 § samt nya regler 3.9 och 8.1.3 i bilaga 3 samt beslutar allmänna råd.

TSFS 2011:98

I kraft 2012-01-01. PDF 163 kB.

Ändr. 1 kap. 17 §, 2 kap. 1 §, regel 4.3.1.7 och 4.8.16 i bilaga 9; nya 3-10 och 3-11 i bilaga 1 del A-1 samt ny rubrik närmast före det allmänna rådet till regel 7.7. i bilaga 9.

TSFS 2013:78

I kraft 2013-12-01. PDF 112 kB.

Ändr. 2 kap. 1 § samt bilaga 4 regel 4.12.

TSFS 2014:7

I kraft 2014-03-01. PDF 39 kB.

Ändr. regel 13.7.2 och 13.7.3 i del B-2 i bilaga 1 samt regel 11.3, 16.3.8, 16.3.9, 16.4.5 och 16.4.6 i bilaga 5 .

TSFS 2014:15

I kraft 2014-04-01. PDF 65 kB.

Ändr. 2 kap. 1 § och regel 8 i bilaga 7.

TSFS 2014:116

I kraft 2014-12-16. PDF 168 kB.

Ändr. 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 §.

TSFS 2017:47

I kraft 2017-06-01. PDF 290 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1 § och bilaga 2; ny 1 kap. 1 a och 1 b §§.

TSFS 2018:77

I kraft 2018-10-07. PDF 157 kB.

Ändr. 2 kap. 1 §.

TSFS 2019:8

I kraft 2019-03-01. PDF 255 kB.

Ändr. bilaga 1 och 5.

TSFS 2019:121

I kraft 2019-12-21. PDF 392 kB.

Ändr. ikraftträdande- och övergångsbestämmelser samt bilaga 6.

TSFS 2021:99

I kraft 2021-12-01. PDF 312 kB.

1 kap. 1 b § ska betecknas 1 kap. 1 c §; ändr. rubriken till författningen, 1 kap. 1, 1 a, 5, 12, 13 och 17 §§, 2 kap. 1 §, rubriken till 2 kap., ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna och bilagorna 1, 3, 4 och 6; ny paragraf, 1 kap. 1 b §; allmänna råd.

TSFS 2023:51

I kraft 2023-12-01. PDF 145 kB.

Ändr. bilaga 9.

TSFS 2024:12

I kraft 2024-05-01. PDF 185 kB.

Ändr. bilaga 9.