TSFS 2020:17
Transportstyrelsens föreskrifter om tillfälligt förlängd giltighetstid för godkänt förarprov behörighet B

Författningen upphävd 2023-04-01 genom TSFS 2020:17

I denna författning finns föreskrifter om ett tillfälligt undantag från bestämmelserna om giltighetstid för förarprov för behörighet B.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2020:17

I kraft 2020-03-30. PDF 217 kB

Ändringar

TSFS 2020:63

I kraft 2020-10-01. PDF 116 kB.

Ändr. 2 § samt förlängd giltighetstid till och med den 31 mars 2022.

TSFS 2021:48

I kraft 2021-10-01. PDF 117 kB.

Ändr. 2 § samt förlängd giltighetstid till och med den 1 april 2023.