TSFS 2020:42
Transportstyrelsens föreskrifter om tillfällig förlängning av intervall för regelbunden hälsoundersökning för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen

Författningen upphävd 2020-10-01 genom TSFS 2020:42

Dessa föreskrifter innehåller tillfällig förlängning av intervall för regelbunden hälsoundersökning för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen.

Grundform

TSFS 2020:42

I kraft 2020-06-01. PDF 215 kB