LFS 1998:81
Luftfartsverkets föreskrifter med Bestämmelser för Civil Luftfart —Driftbestämmelser (BCL-D) 1.21

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:79

Dessa föreskrifter gäller vid flygning enligt instrumentflygreglerna (IFR) med hjälp av utrustning för områdesnavigering.

Grundform

LFS 1998:81

I kraft 1999-01-01. PDF 280 kB

Ändringar

TSFS 2016:56

I kraft 2016-08-25. PDF 245 kB.

Ändr. mom. 2.1.1 och 2.2.1.

TSFS 2019:79

I kraft 2019-10-01. PDF 99 kB.

Upph. LFS 1998:81.