TSFS 2009:81
Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning av personal för flygtrafiktjänst

Författningen upphävd 2016-08-01 genom TSFS 2016:78

Dessa föreskrifter ska tillämpas när en skola ska drivas som utbildar personal för flygtrafiktjänst, för vilka det enligt svenska föreskrifter krävs certifikat eller behörighetsbevis för AFIS-personal. De ska även tillämpas av enheter för flygtrafikledningstjänst som utbildar sådan personal. AFIS står för Aerodrome Flight Information Service, verksamhet med uppgift att bedriva flyginformationstjänst.

Grundform

TSFS 2009:81

I kraft 2009-08-01. PDF 97 kB