TSFS 2009:17
Transportstyrelsens föreskrifter om hopkoppling av bil och släpvagn

Författningen upphävd 2020-01-01 genom TSFS 2019:127

Dessa föreskrifter avser hopkoppling av i vägtrafikregistret registrerade fordon inom fordonsslagen personbil, buss, lastbil och släpvagn som dras av sådana fordon.

Grundform

TSFS 2009:17

I kraft 2009-04-29. PDF 43 kB