TSFS 2009:140
Transportstyrelsens föreskrifter om skattebefrielse för miljöbilar

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter som behövs för att styrka att en bil uppfyller kraven enligt 2 kap. 11 a § första stycket 5, andra eller tredje stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).

Grundform

TSFS 2009:140

I kraft 2010-01-01. PDF 24 kB