TSFS 2009:133
Transportstyrelsens föreskrifter om avgift för verksamhet och tjänster inom Transportstyrelsens luftfartsverksamhet

Författningen upphävd 2012-01-01 genom TSFS 2011:81

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgift för verksamhet och tjänster inom Transportstyrelsens luftfartsverksamhet.

Grundform

TSFS 2009:133

I kraft 2010-01-01. PDF 269 kB

Ändringar

TSFS 2011:80

I kraft 2011-10-01. PDF 27 kB.

Ny punkt 3.3 i bilagan.