TSFS 2009:129
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter för lotsdispens

Författningen upphävd 2011-01-01 genom TSFS 2010:185

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter inom lotsdispensområdet.

Grundform

TSFS 2009:129

I kraft 2010-01-01. PDF 159 kB