Registerhållning

För att skapa ett tryggt transportsystem behöver vi information om dem som använder det. Därför samlar vi alla tillståndspliktiga förare, fordon och verksamheter i våra register.

Ett omfattande och aktuellt register är en förutsättning för att vårt system för trygga transporter ska fungera. Det finns register inom alla trafikslag, och vi arbetar trafikslagsövergripande så ofta vi kan.

Registren innehåller information om alla fordon, förare och infrastrukturhållare

Vi har register över fordon, luft- och sjöfartyg, förare och infrastrukturhållare. Vi har också register över annat än förare inom sjö- och luftfart, det kan röra vilka olika behörigheter den personal som arbetar på ett fartyg har och vilka certifikat, som personer som arbetar inom luftfarten har (och att de är giltiga). Ett exempel är flygledarcertifikat och teknikercertifikat.

Syftet med våra register kan variera mellan trafikslagen, men omfattar oftast identifikations- och prestandauppgifter, ägare och eventuella säkerheter eller inteckningar i samband med krediter.

Inom ramen för registerhållning redovisar vi även vårt arbete med att ta in fordonsskatt, vägavgifter för tunga fordon, trängselskatt i Stockholm och Göteborg samt infrastrukturavgifter.

Vägtrafikregistret är vårt mest omfattande register

Det mest omfattande registret är vägtrafikregistret, som förser samhället med information om fordon, förare och yrkestrafik på våra vägar. 1972 blev det Sveriges första heldatoriserade register och idag innehåller det uppgifter om cirka 11 miljoner fordon, varav 7,5 miljoner fordon är i trafik och 6,5 miljoner giltiga körkort. Registret har stor betydelse för att vägtrafiken ska fungera, och det används av många. Varje år tar vår kundtjänst emot cirka 2,1 miljoner samtal med frågor om fordon och körkort och under ett år görs över 500 miljoner förfrågningar och cirka 75 miljoner ändringar i vägtrafikregistret. De flesta görs av externa parter, exempelvis bilhandlare, försäkringsbolag och fordonsägare.

Ständig utveckling av våra register

Vi arbetar löpande med att förbättra och samordna våra olika register. Det ger oss driftssäkra system och bättre underlag, vilket i sin tur leder till att vi kan ge bättre service till medborgare, näringsliv och andra myndigheter.

Inom sjöfart och luftfart har vi även register över annat än förare inom sjö- och luftfart, till exempel vilka olika behörigheter och certifikat personer som arbetar inom luftfarten har. Ett exempel är flygledarcertifikat och teknikercertifikat.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!