Elektroniska vägtullssystem

Som medlem i EU ska Sverige föra register över vilka avgiftsupptagare som finns i landet. En avgiftsupptagare är en myndighet, ett företag eller annan organisation som ansvarar för att ta ut vägtullar för fordonstrafik i ett EETS-område. Den definition EU använder är European Electronic Toll Service (EETS).

Enligt Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/520 ska varje medlemsstat föra register över bland annat EETS-områden inkluderande uppgift om avgiftsupptagare inom deras territorium. Registren ska vara elektroniskt tillgängliga för allmänheten.

För Sveriges del har registrerats nedanstående avgiftsupptagare. I det här fallet rör det sig om ett avgiftssystem vid Öresundsbron som förbinder Sverige med Danmark.

Namn Øresundsbro Konsortiet
Adress Kalkbrottsgatan 141, Box 4278, S 203 14 Malmö
Telefon +46 40 676 6000 (mån-fre 8:00 - 16:00)
Telefax +46 40 676 6580
E-post info@oresundsbron.com 
Webbplats www.oresundsbron.com/eets
Bolagsform Konsortium