Import av luftfartyg

 Avgifter för granskning av dokumentation som krävs för att få luftvärdighetshandling och miljövärdighetsbevis i samband med import av luftfartyg eller transfer av EASA-luftfartyg ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §, dock lägst med de belopp som framgår av nedanstående tabell. 

Avgiftsgrupp Vikt (MTOM) Avgift (kr)
Grupp I Segelflyg och ballong 4 700
Grupp II 0–2,73 ton 5 200
Grupp III 2,74–5,70 ton  10 300
Grupp IV 5,71–10 ton  26 800
Grupp V Över 10 70 100

Avgifter för granskningsbevis (ARC) framgår av Granskningsbevis (ARC) och nationell luftvärdighetshandling.

För import av luftfartyg som är undantagna från förordning (EU) 2018/1139 tas en avgift för importbesiktning ut Avgifter för tillståndsprövning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!