Granskningsbevis (ARC) och nationell luftvärdighetshandling

När Transportstyrelsen utfärdar ett granskningsbevis (ARC) efter att ha utfört en granskning, tas en avgift ut med ett belopp som motsvarar den nedlagda arbetstiden och kostnader, dock lägst 16 200 kr. 
Vilka belopp som gäller se Avgifter för tillståndsprövning.

När Transportstyrelsen utfärdar ett granskningsbevis (ARC) efter bedömning av en rekommendation tas en avgift ut, dock lägst 3 500 kronor.
Vilka belopp som gäller se Avgifter för tillståndsprövning.

När Transportstyrelsen validerar ett granskningsbevis (ARC) från ett annat land, som har utfärdats av en godkänd CAMO eller en annan myndighet, ingår kostnaden för arbetet med valideringen i importavgiften. 

Årsavgiften för fortlöpande luftvärdighet debiteras oberoende av vem som har utfärdat granskningsbeviset (ARC).

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!