Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Genvägar

Nya avgifter från den 1 januari 2020

Vi höjer inga avgifter på järnvägsområdet.

Vi sänker flera avgifter, framförallt tillsynsavgifter, tillfälligt. Vi räknar med att de sänkta avgifterna ska vara stabila under de kommande tre åren. Sänkningen beror på att vi har tagit ut för höga avgifter tidigare.

Vi ändrar avgiftsstrukturen inom säkerhetstillsyn, till följd av det fjärde järnvägspaketet. Vi återkommer med en ny remiss under våren med förslag på nya eller justerade avgifter med anledning av det fjärde järnvägspaketet.

Vi avgiftsbefriar de organisationer som är godkända som museiföretag från den nya avgiften "tillsyn av licensinnehavare".

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (ändrad genom 2019:125 och 2019:141).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!