Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Genvägar

Höjda avgifter inom flera områden från 2024

Inom järnvägsområdet höjer vi avgifter inom flera områden.

Vi justerar avgiftsstrukturen och höjer till exempel avgifterna för tillsyn av infrastrukturförvaltare och tjänsteleverantörer. Inom tillståndsprövningen höjer vi avgifterna för utbildningsanordnare, examinatorer och utfärdande av lokförarbevis.

Ansökningsavgiften för lokförarbevis höjs till exempel till 2 100 kronor mot tidigare 1 700 kronor. Det kommer också att kosta 500 kronor för att förnya sitt lokförarbevis. Samma summa tas ut när det krävs förnyelse efter anmälan om förlorat, förstört eller stulet förarbevis.

Vi inför också nya avgifter, kopplat till nya EU-gemensamma regler. Ett sådant exempel är att de fordon som körs inom EU och som Transportstyrelsen registrerar, nu ska registreras i det europeiska fordonsregistret (EVR) i stället för, som tidigare, i det svenska fordonsregistret. En nyregistrering av fordon kostar 5 000 kronor och en ändring 500 kronor.

Vi gör även en generell höjning av den löpande timtaxan från 1 400 kronor per timme till 1 700 kronor per timme.

Nyhet: Höjda avgifter inom alla trafikslag från årsskiftet.

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2023:62).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!