Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Nu skickar vi vissa fakturor till digitala brevlådor

Om du har en digital brevlåda från Digimail, E-boks, Kivra eller Min myndighetspost, får du nu vissa fakturor dit i stället för på papper. Kom ihåg att kolla din digitala brevlåda så att du inte missar att betala i tid.

Digital brevlåda

Genvägar

Sänkta tillsynsavgifter från 2023

Transportstyrelsen har lagt mindre tid än vad vi hade planerat för på delar av vår tillsyn på järnvägsområdet. Det har medfört att vi har tagit ut för höga avgifter. Vi sänker därför årsavgifterna för tillsyn av

  • läkare och psykologer
  • examinatorer och utbildningsorganisationer
  • infrastrukturförvaltare, spårinnehavare och trafikutövare.

Vi sänker även årsavgiften för registerhållning av järnvägsfordon.

Nyhet: Höjda avgifter från 2023

Här hittar du aktuella avgifter

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (senast ändrad genom 2022:101).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!