Avgifter järnväg

Här kan du läsa mer om avgifter inom järnväg.

Mest besökta avgifterna

Avgifter från den 1 januari 2018

Den 1 januari 2018 sänkte vi två avgifter på järnvägsområdet.

  • Vi sänkte timtaxan för att handlägga en ansökan om godkännande av fordon och andra delsystem på järnväg från 1 600 kronor till 1 400 kronor.
  • Vi sänkte den årliga avgiften för att registrera järnvägsfordon från 300 kronor till 200 kronor.

Du hittar gällande avgifter i rubrikstrukturen samt i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.