Sjöfart

Här kan du läsa om de regler som gäller i Sverige för svenska fartyg och utländska fartyg i svenska farvatten. Redaren har ansvaret för att reglerna uppfylls. Transportstyrelsen kontrollerar att reglerna följs.

Nya regler för sjömän

Från den 1 januari 2017 måste tjänstgörande sjömän uppfylla villkoren enligt STCW-Manila. Det är av största vikt att se till att dina behörigheter och certifikat är utfärdade enligt de nya reglerna innan dess. Även läkarintyget ska uppfylla kraven i STCW-Manila.

Läs mer om hur du erhåller behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila.

Nyheter om sjöfart

2014-07-24

Analys visar att flytväst räddar liv

Nästan hälften av de som omkom genom drunkning i båtolyckor 2013 och inte hade flytväst skulle ha kunnat överleva om de burit flytväst. Det är slutsatsen av en analys som gjorts av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet.


Skriv ut