Sjöfart

Här kan du läsa om de regler som gäller i Sverige för svenska fartyg och utländska fartyg i svenska farvatten. Redaren har ansvaret för att reglerna uppfylls. Transportstyrelsen kontrollerar att reglerna följs.

Nya regler för sjömän

Från den 1 januari 2017 måste tjänstgörande sjömän uppfylla villkoren enligt STCW-Manila. Det är av största vikt att se till att dina behörigheter och certifikat är utfärdade enligt de nya reglerna innan dess. Även läkarintyget ska uppfylla kraven i STCW-Manila.

Läs mer om hur du erhåller behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila.

Nyheter om sjöfart

2014-09-15

Många åtgärder för ökad sjösäkerhet efter Estonia

Det har gått 20 år sedan passagerarfärjan M/S Estonia förliste på sin färd från Tallinn till Stockholm, den största fartygskatastrofen för svensk del i modern tid. Många åtgärder har sedan dess genomförts internationellt för att förbättra sjösäkerheten och miljön. Säkerhetsarbetet inom rederierna och myndigheternas tillsyn har också utvecklats och är under ständig utveckling.


Skriv ut