Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Transportstyrelsen rapporterar insatser som underlättar för medborgare med funktionshinder

En gång om året rapporterar Transportstyrelsen hur myndigheten arbetar med att förverkliga regeringens funktionshinderpolitik. Nu är rapporten för 2014 klar. Den årliga uppföljningen sker mot på tre delmål; samverkan, tillgång till bytespunkter för kollektivtrafik och kundnöjdhet.

Publicerades 2015-03-25

Vrakkonvention ställer krav på certifikat

Från och med 14 april 2015 måste alla fartyg över 300 bruttoton som besöker länder som anslutit sig till den så kallade vrakkonventionen ha ett speciellt certifikat. Certifikatet ska visa att fartyget är försäkrat alternativt kan täcka kostnader vid en bärgning. Hittills har 13 länder anslutit sig till konventionen.

Publicerades 2015-03-18

Enklare regler för nationell sjöfart mål för projekt

De nationella reglerna för sjöfarten är svåröverskådliga och behöver moderniseras. Därför driver Transportstyrelsen ett projekt för att förenkla och förbättra reglerna för den del av svenska sjöfarten som inte styrs av internationella regler. De som berörs är allt från passagerarfartyg som används i skärgårdstrafik till fartyg som används av hantverkare för att förflytta sig mellan uppdrag.

Publicerades 2015-03-17