Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Transportstyrelsens webbplats har fått nytt utseende

Från och med idag har Transportstyrelsens webbplats ett nytt utseende som ska göra det enklare för till exempel mobilanvändare att använda webbplatsen.

Publicerades 2015-01-29

Inflaggningslots för att underlätta fler svenska fartyg

En av förutsättningarna för att göra Sverige mer attraktivt som flaggstat är att förenkla processen för att flagga in ett fartyg på svenskt register. Därför har Transportstyrelsen utsett en inflaggningslots med uppdrag att samordna och driva arbetet inom myndigheten kring inflaggningsprocessen.

Publicerades 2015-01-21

Fler kontroller av fartyg när hårdare svavelregler införs

Den 1 januari 2015 började nya regler i ett EU-direktiv att gälla som innebär att gränsen för den högsta tillåtna svavelhalten i fartygsbränsle sänks kraftigt i bland annat Östersjön. För att kontrollera att de nya reglerna följs planerar Transportstyrelsen att utöka antalet inspektioner av fartyg som trafikerar svenska vatten.

Publicerades 2015-01-20