Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Maria Ågren blir Transportstyrelsens nya generaldirektör

Nu är det klart att Maria Ågren blir Transportstyrelsens nya generaldirektör. Maria Ågren har tidigare varit generaldirektör på Naturvårdsverket och SMHI.

Publicerades 2015-02-23

Transportstyrelsens webbplats har fått nytt utseende

Transportstyrelsens webbplats har fått ett nytt utseende som ska göra det enklare för till exempel mobilanvändare att använda webbplatsen.

Publicerades 2015-01-29

Inflaggningslots för att underlätta fler svenska fartyg

En av förutsättningarna för att göra Sverige mer attraktivt som flaggstat är att förenkla processen för att flagga in ett fartyg på svenskt register. Därför har Transportstyrelsen utsett en inflaggningslots med uppdrag att samordna och driva arbetet inom myndigheten kring inflaggningsprocessen.

Publicerades 2015-01-21