Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Män över 50 väljer bort flytvästen

Bland män som är över 50 år är det vanligt att inte använda flytväst när de är ute på sjön. Orsaken är till exempel att de inte tror något ska hända, tycker sig kunna simma bra och färdas i kända vatten. Det visar en studie som gjorts på uppdrag av Transportstyrelsen.

Publicerades 2015-07-03

Transportstyrelsen lanserar ny Facebooksida

Nu finns Transportstyrelsen med ytterligare en sida på Facebook. Sidan vänder sig till målgrupper som fordonsägare, resenärer och allmänheten i stort.

Publicerades 2015-07-02

Enklare regler för nationell sjöfart på plats inom ett par år

Regelverket för den svenska sjöfarten är krångligt och behöver moderniseras och förenklas. Ett sådant arbete är på gång och beräknas vara på plats 2017. Det säger Daniel Hellström, projektledare på Transportstyrelsen under seminariet "Kan nya regler ge skärgårdstrafiken flyt?" på Almedalsveckan i Visby.

Publicerades 2015-07-01