Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Handlingsplanen för svenskt oljeskadeskydd klar

Nu är strategin för hantering av oljeskadeskydd till sjöss på nationell nivå komplett. Sista delen i strategin är en handlingsplan som ger berörda aktörer stöd i vilka åtgärder som de bör prioritera för att nå strategins mål. Strategin är framtagen av en samverkansgrupp för oljeskadeskydd där bland annat Transportstyrelsen ingår.

Publicerades 2016-05-25

Flytväst räddar liv

Sverige deltar i den internationella flytvästdagen som i år äger rum den 21 maj. En lång rad svenska organisationer och myndigheter, däribland Transportstyrelsen, uppmärksammar nyttan av att använda flytväst. För flytväst räddar liv, det visar en studie som Transportstyrelsen gjort tillsammans med Svenska livräddningssällskapet.

Publicerades 2016-05-20

Så många olyckor inträffade inom sjö- och luftfart 2015

Inga olyckor inträffade inom linjefart och charter 2015. Inom yrkessjöfarten rapporterades 178 sjöolyckor, varav 31 allvarliga eller mycket allvarliga. Det visar Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för sjöfart och luftfart 2015.

Publicerades 2016-05-12