Sjöfart

Här kan du läsa om de regler som gäller i Sverige för svenska fartyg och utländska fartyg i svenska farvatten. Redaren har ansvaret för att reglerna uppfylls. Transportstyrelsen kontrollerar att reglerna följs.

Nya regler för sjömän

Från den 1 januari 2017 måste tjänstgörande sjömän uppfylla villkoren enligt STCW-Manila. Det är av största vikt att se till att dina behörigheter och certifikat är utfärdade enligt de nya reglerna innan dess. Även läkarintyget ska uppfylla kraven i STCW-Manila.

Läs mer om hur du erhåller behörighetsbevis eller certifikat i enlighet med STCW-Manila.

Nyheter om sjöfart

2014-08-26

Kimple fritidsbåtar ska återkallas

Transportstyrelsen har förbjudit företaget Midmarine AB att släppa ut fritidsbåtar av fabrikatet Kimple på den svenska marknaden. Midmarine ska också återkalla samtliga Kimple-båtar som de levererat till återförsäljare eller kund. Orsaken är att företaget inte kunnat visa att båtarna är provade som de ska för att få vara CE-märkta.


Skriv ut