Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Fortsatt få fartyg som överträder svavelgränser

Snart åtta månader har gått sedan skärpta regler mot svavelutsläpp från fartyg infördes i bland annat Östersjön och Nordsjön. Transportstyrelsen har tagit cirka 300 oljeprover från fartyg som trafikerar svenska vatten. Ungefär 3,5 procent av dem har visat på överträdelser av den tillåtna svavelhalten.

Publicerades 2015-08-26

Elva omkomna i fritidsbåtolyckor första halvåret 2015

Under första halvåret 2015 omkom 11 personer i olyckor med fritidsbåtar, jämfört med 10 personer första halvåret 2014. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen. Under samma period kunde minst fem personer räddas till livet tack vare att de kunde larma med mobiltelefoner som de haft i vattentäta fodral.

Publicerades 2015-07-08

Kollektivtrafik på vatten ökar

Kollektivtrafik på vatten utgör enbart en procent av den totala kollektivtrafiken i Sverige. Men trafiken går framåt totalt sett i landet - sedan 2012 har den ökat med fyra procent. Största ökningen står Västra Götalands län för, där antalet avgångar ökat med 16 procent. Det visar en kartläggning som Transportstyrelsen gjort.

Publicerades 2015-07-06