Områden inom sjöfart

Fartyg

Fartygsregistret

Fritidsbåtar

Miljö och hälsa

Olyckor och tillbud

Ombordanställda

Publikationer

Regler för sjöfart

Resenärsinformation

Sjötrafik och hamnar

Statistik och analys

Transportstyrelsen publicerar digital årsredovisning

Transportstyrelsens fullständiga årsredovisning för 2014 lämnades till regeringen i februari. Nu finns en digital kortversion av den på Transportstyrelsens webbplats.

Publicerades 2015-04-15

Nu är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar

Den 1 april träder förbudet mot att släppa ut toalettavfall från fritidbåtar ikraft, istället ska avfallet lämnas i land. Det finns idag totalt ca 350 platser där fritidsbåtarna kan lämna sitt toalettavfall. Den som tycker att möjligheterna att tömma i en hamn inte räcker till kan rapportera det till Transportstyrelsen.

Publicerades 2015-03-31

Transportstyrelsen rapporterar insatser som underlättar för medborgare med funktionshinder

En gång om året rapporterar Transportstyrelsen hur myndigheten arbetar med att förverkliga regeringens funktionshinderpolitik. Nu är rapporten för 2014 klar. Den årliga uppföljningen sker mot på tre delmål; samverkan, tillgång till bytespunkter för kollektivtrafik och kundnöjdhet.

Publicerades 2015-03-25