Statistik broavgift Motalabron 2019

Här redovisar vi data från systemet för infrastrukturavgift för Motalabron. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal avgiftspliktiga passager 
Januari 219 300 6,5 % 204 200
Februari 211 500  7,0 % 196 200
Mars 245 900 6,7 % 230 200 
April 268 400  6,4 %  251 100 
Maj 283 200  6,8 %  265 200 
Juni 323 600 7,4 %  305 400
Juli 331 500  8,5 % 314 000
Augusti 314 500  7,7 %  298 000 
September 289 915  6,3 % 272 900 
Oktober 283 100 6,5 %  265 200 
November 254 000  6,5%  239 600 
December 232 100  5,7%  220 500 

Tabellen visar antalet passager över Motalabron och hur stor andel som blev avgiftsbelagda. Passager registreras alla dagar året runt.

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Svenska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 49 300 1 137 400 2 570 1 030
Februari 49 100 1 087 500 2 560  960 
Mars 56 200 1 272 500  3 170  1 130
April 66 900  1 378 700  3 960 1 500
Maj 68 200  1 447 500  3 820 1 310
Juni 89 200  1 611 200  5 350  1 910 
Juli 109 300 1 620 800  6 410 2 170
Augusti 87 600  1 574 200  4 440  1 720
September 68 200 1 487 200  3 530  1 380 
Oktober 64 000  1 468 900  3 450 1 230 
November 57 800  1 322 400  3 030  1 100
December 57 300  1 205 800  3 080  1 080 

Avgiftsbeslut, belopp och sanktionsavgifter - Utländska fordon

Månad Antal avgiftsbeslut Belopp avgiftsbeslut Antal förseningsavgifter Antal tilläggsavgifter
Januari 3 440 50 900 260 180 
Februari 3 310 50 500 360  260 
Mars 3 300  53 400 220  150 
April 3 160  46 490  240  160
Maj 4 700  65 400  290 200 
Juni 7 750  84 000  540  300 
Juli 11 500  104 900  910  590 
Augusti 8 700  88 600  640  390 
September 4 640  61 400  330  250 
Oktober 2 860  42 400  230  160 
November 3 170  51 600 220  170 
December 3 200  47 200  230  160 

Ett avgiftsbeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Avgiftsbeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall infrastrukturavgiften (broavgift) inte betalas in i tid utgår en förseningsavgift på 300 kronor och betalas inte den i tid tillkommer en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!