Leverantören ska kontrollera och genomföra förebyggande service av alkolåset var sjätte månad (samtidigt som tömning av datalogg). Den kontrollen genomförs på ett serviceställe som du är skyldig att ta kontakt med. Om ett alkolås krånglar är leverantören skyldig att snarast åtgärda problemet. Du förbinder sig att följa leverantörens anvisningar för skötsel av alkolåset.

Du som har villkor om alkolås har också ett ansvar för att sköta alkolåset enligt de föreskrifter och regler som ställs upp.