Du som har beviljats alkolås i ett år och inte har någon aktuell missbruksdiagnos eller en beroendediagnos behöver normalt sett inte lämna några prover under villkorstiden.

Du som har beviljats alkolås i två år och inte har någon aktuell missbruksdiagnos eller en beroendediagnos ska komma in med läkarintyg och resultat från provtagning efter sex månaders observationstid och därefter efter ytterligare tolv månaders observationstid. Det är därför viktigt att påbörja provtagningen i tid. Observera att läkarintyget inte får vara äldre än två månader när det lämnas in. Du som har fått alkolås efter att ha visat varaktig nykterhet, ska vid diagnosen missbruk eller beroende fortsätta lämna prover. Det står i det beslut som du har fått från Transportstyrelsen.

Du som har två års villkor behöver i de flesta fall fortsätta att styrka nykterhet även efter att det första läkarintyget har lämnats in.