Prisinformation för taxikunder

Innan du sätter dig i en taxibil bör du titta ordentligt på den prisinformation som alla taxibilar i Sverige är skyldiga att ha. Där får du veta jämförpriset för din resa.

Alla taxibilar i Sverige ska ha tydliga skyltar med prisinformation utanpå och inuti fordonet. Prisinformationen är till för att informera om jämförpriset för resan. Jämförpriset anger en typresa på 10 kilometer som tar 15 minuter. Det högsta jämförpriset som du får betala när du åker med ett taxifordon anges med stora siffror på prisinformationen.

Kontrollera också att fordonet har gula registreringsskyltar och att det finns en taxameter i fordonet. Föraren ska ha sin taxiförarlegitimation väl synlig i fordonet - de sex stora siffrorna i förarkoden gör det lätt att identifiera föraren om du behöver reklamera din resa.

Fri prissättning råder

Priset varierar och har inget maxtak eftersom det råder fri prissättning på taxiresor. Därför är det viktigt att du som ska åka taxi noggrant kontrollerar den information som finns.

Prisinformation på taxifordonets utsida när jämförpris tillämpas ska se ut så här:

Prisinformation på utsidan av taxifordonet

Prisinformation på taxifordonets utsida när endast fasta priser tillämpas

Om endast fasta priser tillämpas får fordonet istället vara försett med följande prisinformation.

(Här anges taxiföretagets eller sammanslutningens namn.)

PRISINFORMATION

Endast fast pris enligt prislista

  

Begär alltid taxameterkvitto eller följesedel!

Följande avgifter tillämpas.

 • Väntetidsavgift
 • Stations-/terminalavgift
 • Avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare.
Skriftlig information finns hos föraren.

Prisinformationen inne i taxifordonet när jämförpris tillämpas ska se ut så här:

Prisinformation inne i taxifordonet

Prisinformation inne i taxifordonet när endast fasta priser tillämpas

Om endast fasta priser tillämpas får fordonet istället vara försett med följande prisinformation.

(Här anges taxiföretagets eller sammanslutningens namn, adress och telefonnummer.)
Endast fast pris enligt prislista
Begär alltid taxameterkvitto eller följesedel!

Följande avgifter tillämpas.

 • Väntetidsavgift
 • Stations-/terminalavgift
 • Avgift för särskild skyddsanordning för barn och skrymmande gods

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare.
Skriftlig information finns hos föraren.

Prisuppgift till kunden innan taxiresan startar

Taxiföraren ska lämna en bindande prisuppgift om jämförpriset för taxiresan överstiger 500 kronor.

 • Prisuppgiften ska ange ett högsta pris för färden.
 • Prisuppgiften ska lämnas när färden beställs.
 • Ett bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden.
 • De prisuppgifter som föraren lämnat de senaste två dygnen ska sparas i bilen.
 • Alla prisuppgifter ska sparas i sex månader hos tillståndshavaren.
 • Någon prisuppgift behöver inte lämnas när ett fast pris används.

Taxiföretaget väljer själv på vilket sätt en prisuppgift ska lämnas men du som kund har alltid rätt att få prisuppgiften på papper om du vill.

Prisuppgiften ska innehålla följande om köruppdraget:

 • rubriken Bevis om prisuppgift/Evidence of price
 • taxiföretagets namn och person-, samordnings- eller organisationsnummer
 • taxins registreringsnummer (om det är känt vid beställningstillfället)
 • taxiförarens förarkod (om det är känt vid beställningstillfället)
 • datumstart- och slutplats
 • uppskattad tidpunkt för starten
 • lämnat pris.

Prisuppgiften måste vara läsbar och kunna tas emot och sparas av kunden.

Efter taxiresan

Se till att du får ett taxameterkvitto efter avslutad resa. På kvittot anges bilens registreringsnummer tillsammans med uppgifter om taxiföretaget och föraren, t.ex. förarkoden som finns på taxiförarlegitimationen. Spara kvittot, det behövs om du har glömt kvar något i bilen eller om du vill reklamera din resa.

Från den 1 september 2023 får taxiföretaget ge dig ett elektroniskt kvitto om du kan ta emot och läsa ett sådant kvitto.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!