Internationella regler om taxitrafik

Sverige har särskilda överenskommelser för taxitrafik med Danmark, Finland och Norge. Avtalen nås via följande länkar:

Överenskommelse om taxitrafik mellan Sverige och Danmark

Överenskommelse om taxitrafik mellan Sverige och Finland

Överenskommelse om taxitrafik mellan Sverige och Norge

Det finns dessutom regler som gör det möjligt för taxiförare från andra
länder inom EES eller Schweiz att arbeta i Sverige.

Läs mer om yrkeskvalifikationsdirektivet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!