Taxameter

Fordon som används i taxitrafik ska vara utrustade med en godkänd taxameter eller en särskild utrustning för taxifordon. Om fordonet är utrustad med taxameter ska den användas vid varje köruppdrag.

Ett fordon får användas i taxitrafik om det är försett med en godkänd taxameter. Taxameterutrustningen och fastsättningen av denna ska vara kontrollerad och plomberad.

Taxameterutrustning ska besiktas senast ett år från installationen eller den senaste besiktningen av ett godkänt besiktningsorgan. Vid besiktningen ska en kontrollrapport upprättas.

Besiktningsorgan godkänns genom ackreditering enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) utfärdar föreskrifter om krav på och kontroll av taxameterutrustning, fastsättning, installation och plombering och besiktning av sådan utrustning samt om krav på tillsatsanordningar.

Här kan du läsa mer om särskild utrustning för taxifordon:

Ny kategori av taxitrafik

Så ska taxametern användas under körningen

Föraren ska registrera uppgifter om varje köruppdrag och varje körpass i taxametern. Kvitton, följesedlar och körpassrapporter ska kunna skrivas ut från taxametern.

Om föraren kör till ett fast pris ska priset registreras i taxametern när körningen påbörjas.

Under en körning ska taxametern vara inställd på UPPTAGEN. På äldre taxametrar heter denna inställning TARIFF.

När ett köruppdrag är avslutat ska föraren ställa in taxametern på STOPPAD. På äldre taxametrar heter denna inställning KASSA.

Under tiden som fordonet inte används för köruppdrag så ska föraren använda inställningen LEDIG. Observera att taxametern inte får vara inställd på LEDIG under en körning.

Efter varje körning ska ett kvitto skrivas ut från taxametern som ska erbjudas till kunden. Om körningen faktureras ska en följesedel erbjudas.

Förare som kör för app-tjänster

Reglerna om hur taxametern ska användas gäller även förare som kör för app-tjänster. Med app-tjänster menas att resan bokas i en app och efter resan sker betalningen via appen.

Priset på körningen ska registreras i taxametern innan körningen påbörjas om priset är uppgjort på förhand. Kunden ska erbjudas ett kvitto från taxametern även om kvitto skickas till kunden via epost eller erbjuds i en app.

Transportstyrelsen utfärdar föreskrifter om användning av taxameterutrustning. Se Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik (TSFS 2013:41).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!