Taxameter

Fordon som används i taxitrafik ska vara utrustade med en godkänd taxameter eller en särskild utrustning för taxifordon. Om fordonet är utrustat med taxameter ska den användas vid varje köruppdrag.

Taxameterutrustningen och fastsättningen av den ska vara kontrollerad och plomberad.

Taxameterutrustningen ska besiktas senast ett år från installationen eller från den senaste besiktningen av ett godkänt besiktningsorgan. Vid besiktningen ska en kontrollrapport upprättas.

Besiktningsorgan godkänns genom ackreditering enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) utfärdar föreskrifter om krav på och kontroll av taxameterutrustning, fastsättning, installation och plombering av sådan utrustning samt föreskrifter om krav på och kontroll av tillsatsanordningar som kopplas till taxametrar.

Så här ska taxametern användas under körningen

Föraren ska registrera uppgifter om varje köruppdrag och varje körpass i taxametern, så att taxametern kan framställa kvitton, följesedlar och körpassrapporter.

Om föraren kör till ett fast pris ska priset registreras i taxametern när körningen påbörjas.

Under en körning ska taxametern vara inställd på UPPTAGEN. På äldre taxametrar heter denna inställning TARIFF.

När ett köruppdrag är avslutat ska föraren ställa in taxametern på STOPPAD. På äldre taxametrar heter denna inställning KASSA.

Under tiden som fordonet inte används för köruppdrag så ska föraren använda inställningen LEDIG. Observera att taxametern inte får vara inställd på LEDIG under en körning.

Efter varje körning ska ett kvitto skrivas ut från taxametern som ska erbjudas till kunden. Om körningen faktureras ska en följesedel erbjudas. Elektroniska kvitton och följesedlar får användas om kunden kan ta emot dem.

Du kan läsa mer om användning av taxameterutrustning i Transportstyrelsens föreskrifter om taxitrafik (TSFS 2013:41).

Förare som kör för app-tjänster

Reglerna om hur taxametern ska användas gäller även förare som kör för app-tjänster. Med app-tjänster menas att resan bokas i en app och att betalningen sker via appen.

Om priset för körningen är uppgjort på förhand ska priset registreras i taxametern innan körningen påbörjas. Om priset inte är uppgjort på förhand ska taxametern användas för att beräkna priset. 

Särskild utrustning för taxifordon

Här kan du läsa mer om särskild utrustning för taxifordon: Ny kategori av taxitrafik

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!