C17. Begränsad fordonshöjd

Begränsad fordonshöjd
Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter. Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.

Vägmärkesfiler