C18. Begränsad fordonslängd

Begränsad fordonslängd
Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd. Längsta tillåtna längd anges på märket.

Vägmärkesfiler