Tilläggsavgift vid sen betalning

Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på den avi du får hem. Trängselskatt som inte betalas i tid påförs en extra avgift.

Det är viktigt att komma ihåg när skattebesluten ska betalas och att varje skattebeslut hanteras för sig.

Tilläggsavgift

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, påförs en tilläggsavgift på 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som också debiterar 600 kronor i grundavgift.

Viktigt med täckning på kontot vid autogirodragning

Rutinerna för sen betalning gäller även den som betalar via autogiro och som inte har täckning på det anslutna bankkontot den dag (redan vid midnatt) som trängselskatt ska dras.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!