Trängselskatt för företag och organisationer

Här hittar du information om trängselskatt för organisationer och företag.

Vem är skyldig att betala trängselskatt?

Det är den som står som ägare eller brukare till fordonet i Transportstyrelsens vägtrafikregister som är skyldig att betala skatt. Ägare och brukare är normalt samma person eller organisation. Ett undantag är om ägaren leasar ut fordonet längre än ett år och anmäler det till Transportstyrelsen. Då övertar leasingtagaren ägarens ansvar att betala trängselskatt. Leasingtagaren står då som brukare i vägtrafikregistret. 

Avisering och EDI

I slutet av varje månad får fordonsägaren en avi med föregående kalendermånads alla passager samlade till ett skattebeslut. Om du som leasar ett fordon står registrerad som fordonets brukare i vägtrafikregistret, så skickas avin istället till dig. Företag och organisationer kan välja att få trängselskatten aviserad elektroniskt med EDI via peppolnätverket.

Välj mellan två aviseringssätt:

  • singelavisering – en avi eller EDI-fil per fordon
  • samlingsavisering – en samlad avi eller EDI-fil innehållande det totala beloppet för samtliga fordon registrerade på ett eller flera organisations- eller filialnummer. Här kan du ansöka om samlingsavisering.

Observera att det inte går att kombinera samlingsavi med e-avi.

Betala automatiskt med autogiro

Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger. Du behöver inte hålla reda på när skatten ska vara betald eller hur mycket som ska betalas, förutsatt att pengar finns på det konto du har angivit. Om pengarna på kontot inte räcker för betalningen, skickar vi en tilläggsavgift på 500 kronor.

Läs mer om autogiro för trängselskatt.

Autogiromedgivandet omfattar automatiskt alla de fordon som företaget är registrerad ägare till. Vid ägarbyten uppdateras autogiromedgivandet automatiskt så snart uppgifterna finns registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister.

Administrerar någon annan betalningen?

Om ditt företags fordon administreras av ett administrationsföretag, är det ofta det som sköter inbetalningen av trängselskatt. Det innebär att administrationsföretaget tecknar avtal om autogiro. Kontakta ert administrationsbolag om du är osäker.

Saluvagnar

Om fordonsägaren/innehavaren har en saluvagnslicens och har fordon som används med stöd av saluvagnsskylt och är infört i Transportstyrelsens vägtrafikregister, är det fordonsägaren som får betala trängselskatt genom att fordonets ordinarie registreringsskyltar fotograferas. Detsamma gäller för fordon som säljs på kommission.

För fordon som används med stöd av saluvagnsskylt, men saknar ordinarie registreringsskyltar, är det fordonsägaren/innehavaren av saluvagnslicensen som får betala trängselskatten genom att saluvagnsskyltarna fotograferas.

Import/export av fordon

Vid tillfällig registrering är det den som är ägare till fordonet som är skattskyldig. Ett påminnelsebrev för trängselskatt kommer dock att skickas ut till den svenska leveransadressen. Förutsatt att korrekt utländsk adress finns i vägtrafikregistret skickar vår kundtjänst påminnelsen till ägaren, efter begäran från bilhandlaren.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!