Betala trängselskatt via bankgiro

Trängselskatt kan betalas via bankgiro på bank, via Internetbank eller med bankernas kuverttjänster.

Varje månad får du en avi från Transportstyrelsen med föregående kalendermånads passager och belopp (skattebeslut) att betala. Varje månads skattebeslut ska betalas var för sig.

Transportstyrelsens bankgiro

Våra nuvarande konton för trängselskatt är:

 • bankgiro 282-4647 (avi för ett fordon)

Om du har en samlingsavi gäller följande kontonummer:

 • bankgiro 282-4639 (samlingsavi för flera fordon)

Betala från utlandet

Observera att våra konton för trängselskatt inte är desamma som vårt konto för fordonsskatt.

Senaste betaldag

Senaste betaldag är en bankdag före det datum som anges på avin.

 • Via internetbank: betalning senast sista bankdag före förfallodag. Observera att Internetbanker kan ha olika bryttider för när en betalning senast kan göras för att bli bokförd nästa bankdag.
 • På bankkontor: betalning senast sista bankdag före förfallodag.
 • Via bankernas kuverttjänster: kuvertet med inbetalningskort för trängselskatt bör du posta till banken i god tid, så att banken kan utföra betalningen senast den sista bankdagen före förfallodagen. Det är du som skattskyldig som ansvarar för att betalningen kommer in i tid.

Nödvändiga uppgifter

 • Meddelandefältet – via Internetbank
  Vid betalning via Internetbank ska du alltid ange det OCR-nummer som finns på avin som referens. Tänk på att varje skattebeslut ska betalas in för sig.
 • Inbetalningskortet – via bankernas kuverttjänst och bankkontor
  Vid betalning till Transportstyrelsens bankgirokonto använder du den avi du fått hem. Det skickas ett inbetalningskort per skattebeslut. Om du inte använder det utskickade inbetalningskortet är det viktigt att du anger det OCR-nummer som finns på avin när du betalar.

Använd alltid OCR-nummer vid betalning av påminnelseavgifter

Vid inbetalning av eventuella tilläggsavgifter ska du använda OCR-numret på det bifogade inbetalningskortet som referens.

Läs mer om tilläggsavgift vid sen betalning

Kvitto

Vid inbetalning på bankkontor får du ett kassakvitto. Vid betalning via Internetbank gäller kontoutdrag eller utskrift av genomförd transaktion som kvitto. Skatten och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på Transportstyrelsens konto. Därför bör inbetalningen ske några dagar före, så att betalningen registreras i tid.

Extra avgift vid betalning på bankkontor och med kuverttjänsten

När trängselskatt betalas på bankkontor – det vill säga till bankgirokonto – påför banken vanligen en extra avgift. Avgiften varierar mellan bankerna, men uppgår normalt till 40-75 kronor per inbetalning. Vid betalning via bankernas kuverttjänster, då inbetalningskorten postas till banken, bestäms avgiften genom avtal med respektive bank. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!