Betalning och avisering av trängselskatt

De skattepliktiga passager som ett fordon gör in i och ut ur Stockholm och Göteborg under en månad blir till ett skattebeslut, som betalas i efterskott. Det går inte att betala vid betalstationen. 

I Mina sidor och vår separata e-tjänst för trängselskatt ser du dina skattebeslut och preliminära passager för dina fordon. Där kan du även kontrollera om du har betalat din avi.

Mina sidor – för privatpersoner

Du loggar in med e-legitimation.

Gå till Mina sidor

E-tjänst – för företag eller privatpersoner

Du loggar in med behörighetskod eller e-legitimation.

Trängselskatt - visa uppgifter

Så betalar du trängselskatten

Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

  • autogiro (endast för privatpersoner och enskild firma)
  • e-avi (e-faktura via internetbank)
  • EDI (via peppolnätverket)
  • bankgiro (via det inbetalningskort vi skickar ut)
  • digital brevlåda (om din brevlådeoperatör erbjuder en betallösning

Tilläggsavgift om du inte betalar i tid

Observera att om skatten inte betalas i tid påförs en tilläggsavgift på 500 kronor. 

Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten betalas i tid, även om du inte har fått en avi.

Tilläggsavgiften är reglerad i lagen om trängselskatt. 

Omprövning av trängselskatt och tilläggsavgift görs hos Skatteverket.

Om ditt fordon är registrerat utomlands

När det gäller fordon som är registrerade utomlands har Transportstyrelsen gett i uppdrag till en anmälningspartner att identifiera fordonsägarna, skicka fakturor och ta emot betalningar via EPASS24.

Mer information hittar du på EPASS24 webbplats.

Frågor och svar om betalning av trängselskatt

Det är du som fordonsägare som ansvarar för att skatten betalas i tid, även om du inte har fått en avi.

Det är först när skattebeslutet är taget som det är möjligt att betala. I slutet av varje månad skickar vi ut beslutet (med inbetalningskort) till dig som fordonsägare. På beslutet framgår det sammanlagda debiterade beloppet för föregående kalendermånad och antalet passager. Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på avin.

Betalar du på annat sätt än med den medföljande avin? Tänk då på att varje månads skattebeslut ska betalas för sig. Ange alltid OCR-numret och kontonumret från avin.

Om du har en digital brevlåda och din brevlådeoperatör erbjuder en betallösning kan du betala genom den.

Har ditt företag eller din organisation flera fordon och ni vill få en samlad betalningsavi för dessa? Då kan ni ansöka om en samlingsavi.

Ansök om samlingsavisering

Observera att det inte går att kombinera samlingsavi med e-avi.

Du kan på egen hand logga in och se dina skattebeslut i vår e-tjänst för trängselskatt

Det är även möjligt att kontakta vår kundtjänst på telefon: 0771-29 29 29 (öppet vardagar kl. 9:00-16:00) eller använda vårat kontaktformulär.

Om du har flyttat eller har en tillfällig adress, kom ihåg att meddela Skatteverket.

Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto för trängselskatt senast det datum som anges på den avi du får hem. Om trängselskatten inte betalas i tid läggs en extra avgift på.

Det är viktigt att komma ihåg när skattebesluten ska vara betald och att varje skattebeslut hanteras för sig.

Tilläggsavgiften är 500 kronor

Om betalningen inte bokförts på Transportstyrelsens konto för trängselskatt det datum som står på avin, läggs en tilläggsavgift på. Tilläggsavgiften är 500 kronor.

Skatten, tillsammans med tilläggsavgiften, måste vara bokförd på vårt konto för trängselskatt senast 30 dagar efter beslutet om tilläggsavgift. Obetalda skattebeslut överlämnas därefter till Kronofogden, som debiterar 600 kronor i grundavgift.

Viktigt med täckning på kontot vid autogirodragning

Rutinerna för sen betalning gäller även den som betalar via autogiro och som inte har täckning på det anslutna bankkontot den dag (redan vid midnatt) som trängselskatt ska dras.

Om du har fått ett beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift som du tycker är fel, kan du via webbformulär, e-post eller brev begära omprövning hos Skatteverket.

Läs mer och begär omprövning på Skatteverkets webbplats.

Din begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast 60 dagar efter det att Transportstyrelsen har fattat beslutet.

Även om du begär omprövning behöver du betala in skatten eller avgiften.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!