EDI-avisering via peppolnätverket - trängselskatt

EDI gör det möjligt för oss att skicka avier elektroniskt till företag. Tekniken är ett led i att förenkla hanteringen både för oss som avsändare och för våra mottagare.

Vad är EDI?

EDI, Electronic data interchange, är ett alternativ till pappersavier. Hanteringen blir elektronisk hela vägen – från oss, genom vår fakturaväxel och till de som anmält sig till EDI.

Vad aviseras via EDI?

  • Ordinarie beslut om fordonsskatt
    Tillfälliga skattedebiteringar (exempelvis som fordonsskattehöjning, påställningar, påminnelser eller skyltavgifter) kommer vi att sända via digital brevlåda eller per post. 
  • Ordinarie beslut om trängselskatt
    Vid eventuella tilläggsavgifter och/eller påminnelser på grund av utebliven betalning kommer vi att sända via digital brevlåda eller per post.
  • Ordinarie beslut om infrastrukturavgift
    Vid eventuella förseningsavgifter, tilläggsavgifter och/eller påminnelser på grund av utebliven betalning kommer vi att sända via digital brevlåda eller per post.

Anmälan om avisering via EDI

Er anmälan ska innehålla ert organisationsnummer och/-eller det filialnummer som det gäller samt ert PEPPOL-ID.

När ni anmäler er till avisering via EDI så anmäler ni er automatiskt till avisering för fordonsskatt, trängselskatt och infrastrukturavgift.

För att anmäla avisering via EDI eller om ni har frågor kan ni kontakta oss via e-post på kundtjanst-EDI@transportstyrelsen.se.

Om ni önskar samlingsavisering istället för singelavisering för fordonsskatt, meddela detta i er anmälan, ni kan även ansöka om samlingsavi för infrastrukturavgift och trängselskatt.  

Peppol BIS Billing som filformat

Vi använder Peppol BIS Billing som standardformat för den elektroniska avin. Peppol BIS Billing är ett format som följer den europeiska normen för enkel elektronisk utväxling av fakturor. Det är en formatmall som skapats för att användas i Peppols nätverk.

Fakturareferens

Transportstyrelsens EDI-avier via peppolnätverket baseras på uppgifter som finns i vägtrafikregistret och inte ett reskontrasystem, vilket innebär att vi inte kan ange särskilda fakturareferenser/beställarreferenser.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!