Hävdvunnen rätt för yrkesförarkompetens

2023-02-01

Från och med den 13 februari 2023  får en förare som har hävdvunnen rätt för både gods- och persontransporter och genomgår en fortbildning för godstransporter, ett yrkeskompetensbevis för enbart godstransporter.   

Den förare som omfattas av regeln om hävdvunnen rätt, får istället för en grundutbildning och prov, genomgå en fortbildning för att kunna få ut ett yrkeskompetensbevis. Vår nuvarande tolkning är att en förare som har hävdvunnen rätt för både gods- och persontransporter och genomgår en fortbildning för godstransporter får ett yrkeskompetensbevis för enbart godstransporter. Motsvarande gäller om föraren genomgår en fortbildning för persontransporter. Då utfärdar Transportstyrelsen ett yrkeskompetensbevis för enbart persontransporter, oavsett om föraren har hävdvunnen rätt för båda transportslagen.

När får föraren välja typ av fortbildning

Det är först när en yrkesförare ska förnya giltighetstiden på sitt giltiga  yrkeskompetensbevis inom både gods- och persontransporter som yrkesföraren kan välja att gå endast en fortbildning. Då får yrkesföraren själv välja vilken fortbildning man vill gå. Yrkeskompetensbeviset utfärdas för båda behörigheterna och med samma giltighetstid.

Utvidgning av yrkesförarkompetensen

En förare som inte omfattas av hävdvunnen rätt ska genomgå en grundutbildning och avlägga prov vid Trafikverket. Om yrkesföraren vid ett senare tillfälle vill skaffa sig ett yrkeskompetensbevis som omfattar det andra transportslaget, ska yrkesföraren genomgå en kompletterande grundutbildning på 70 eller 35 timmar och avlägga prov vid Trafikverket. Föraren får även gå en hel grundutbildning, om den så önskar.

Kontaktuppgifter till oss

Har ni frågor kan ni även kontakta oss på enhet Yrkestrafik via telefon 0771-503 503.

Telefontid vardagar: 09:00-11:00 och 13:00-15:00

  • Tryck först siffran 4:
    Därefter väljer du enligt nedstående utifrån vad ditt ärende gäller.
  • Siffran 1:
    För frågor om färdskrivarkort eller yrkeskompetensbevis.