Det är fordonets registrerade ägare som ska teckna en trafikförsäkring.