Vi tar inte längre ut någon avgift när du ställer på ett fordon. Påställningsavgiften upphörde den 1 januari 2015.