I vissa fall förlängs besiktningstiden i samband med en påställning. Då får fordonet körförbud först tre veckor efter påställningsdatum. Vi kontrollerar detta automatiskt i samband med att fordonet ställs på.

Läs mer om kontrollbesiktning.