Föreskrifter i nummerordning

Sedan 2009 publicerar Transportstyrelsen alla sina författningar i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

Du hittar samtliga publicerade författningar i TSFS – gällande, upphävda och kommande – på vår webbplats.

Innan 2009 gav tidigare myndigheter ut författningar i andra författningssamlingar. Transportstyrelsen ansvarar för Järnvägsstyrelsens författningssamling (JvSFS) och Luftfartsverkets/Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS). Du hittar de författningar som var gällande per den 1 juli 2014 på vår webbplats.