TSFS 2023:49
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lågflygning

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som kompletterar trafikreglerna i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 av den 26 september 2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genomförandeförordning (EG) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG) nr 1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2023:49

I kraft 2023-11-01. PDF 185 kB

Ändringar

TSFS 2023:70

I kraft 2023-12-20. PDF 137 kB.

Ändr. 8 och 9 §§.