VVFS 2003:19 Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II

Ändringar

TSFS 2010:25

I kraft 2010-04-01. PDF 57 kB.

Ändr. 4 kap. 19 § och 5 kap. 19 §.

TSFS 2020:46

I kraft 2020-06-16. PDF 99 kB.

Nytt 7 kap.

TSFS 2020:52

I kraft 2020-07-15. PDF 100 kB.

Ändr. 4 kap. 33 §.

TSFS 2021:107

I kraft 2021-12-06. PDF 119 kB.

Ändr. 4 kap. 157 §; ny 1 kap. 1 a §.

TSFS 2023:63

I kraft 2023-12-01. PDF 166 kB.

Ändr. författningsrubriken, 3 kap. 1 §, 4 kap. 18, 19 och 25 §§; nya. 3 kap. 2 § och 4 kap. 24 a-e §§; allmänna råd.